Sika Footwear A/S

Personvernerklæring

Som behandlingsansvarlig er personvern veldig viktig for oss. Vi ivaretar personopplysningene vi behandler, og vi sørger for å overholde personvernlovgivningen.

Personopplysninger: Formål og typer

Vi bruker opplysninger om deg primært for å oppfylle de avtalene du inngår med oss. Vi bruker dem også for å sikre kvaliteten i oppdateringene og nyhetsflyten vår, til å utarbeide relevant markedsføring og i øvrig kontakt med deg.

Personopplysningene dine inkluderer informasjon om for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, tittel, bedrift og jobbsøknader.

Personopplysningene vi bruker, inkluderer for eksempel opplysninger du selv oppgir når du melder deg på arrangementer, søker på ledige stillinger, melder deg på nyhetsbrev og ved andre henvendelser til Sika Footwear.

Hvis du sender inn en søknad, må vi behandle den for å undersøke om du er egnet for stillingen du har søkt på. Vi lagrer søknaden i seks måneder, og deretter blir den slettet.

Opplysninger om bruk av nettstedet vårt: Basert på ditt samtykke samler vi inn informasjon om IP-adressen din og hvilke sider du besøker på nettstedet. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre brukeropplevelsen og i forbindelse med teknisk feilsøking. Når opplysningene ikke lenger er relevante, slettes de fortløpende.

Slik behandler vi personopplysningene dine

Relevant

Vi behandler bare opplysninger om deg som er relevante og tilstrekkelige for de formålene som er definert tidligere. Formålet bestemmer hvilke typer opplysninger om deg som er relevante for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. Vi bruker for eksempel ikke flere opplysninger enn de vi trenger for det konkrete formålet.

Nødvendig

Vi vil bare samle inn, behandle og oppbevare de personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle formålene våre. I tillegg kan lovgivning bestemme hvilke type opplysninger vi må samle inn og oppbevare i forbindelse med driften. Typen og omfanget av personopplysningene vi behandler, kan også være nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller en annen juridisk forpliktelse. 

Vi innhenter samtykke før vi behandler personopplysningene dine

Hvis vi ikke har juridisk grunnlag for å innhente opplysninger, vil vi innhente ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine for de formålene som er beskrevet tidligere. Du blir informert om slike grunnlag og om vår berettigede interesse for å behandle personopplysningene dine. Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss (se kontaktinformasjonen nederst). Vi kan ikke fjerne ditt samtykke på nettstedet – det må du gjøre selv. Les mer under «Slik kan du slette og blokkere informasjonskapsler».

Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine uten ditt samtykke

Hvis vi utleverer personopplysningene dine til samarbeidspartnere og andre aktører, for eksempel i forbindelse med markedsføring, vil vi innhente ditt samtykke, og informere deg om hva opplysningene dine blir brukt til. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik utlevering.

Vi ivaretar personopplysningene dine

Vi har interne regler for informasjonssikkerhet. Disse inneholder instrukser og forholdsregler som skal sørge for at personopplysningene dine ikke blir slettet, går tapt eller blir endret, at de ikke blir offentliggjort og at uvedkommende ikke får tilgang eller kjennskap til dem.

Dine rettigheter

Lovverket gir deg en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil benytte deg av disse rettighetene, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen nederst.

Når du har bedt om å få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, når du har bedt oss om å korrigere eller slette dem eller når du har kommet med innvendinger mot behandlingen, vil vi først undersøke om det er mulig å etterkomme dine ønsker. Vi svarer på henvendelsen så raskt som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt den.

Innsynsrett

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg.

Rett til korrigering

Hvis du mener at det er feil i de personopplysningene vi behandler om deg, har du rett til å be oss om å korrigere dem. Du må kontakte oss og fortelle hva som er feil, og hvordan det kan korrigeres. Vi vil alltid vurdere om henvendelsen er berettiget. Når du tar kontakt og ber oss om å korrigere eller slette personopplysningene dine, vil vi undersøke om betingelsene er oppfylt. Hvis de er det, vil vi gjennomføre korrigeringer eller sletting så snart som mulig.

Rett til sletting

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige i forbindelse med formålet for vår innsamling, behandling og oppbevaring av dem. I spesielle tilfeller har du rett til å be oss om å slette konkrete opplysninger om deg før den generelle slettingen gjennomføres. Det gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake ditt samtykke og vi ikke har annet grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene. Hvis du mener at opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet vi hentet dem inn, kan du be oss om å slette dem. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med lovverket eller andre juridiske forpliktelser.

Ditt abonnement på nyhetsbrevet blir lagret så lenge du ønsker å motta det. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet.

Rett til å begrense behandlingen

Hvis du bestrider opplysninger vi har registrert eller behandler på andre måter, kan du be oss om å begrense behandlingen av opplysningene frem til vi har kunnet vurdere om opplysningene stemmer. Du kan også be om begrensning istedenfor sletting hvis du menter at behandlingen er ulovlig, hvis du mener at vi ikke lenger har bruk for opplysningene eller hvis du mener at dine berettigede interesser er viktigere enn den behandlingsansvarliges berettigede interesser. Hvis du får medhold i at behandlingen skal begrenses, vil vi i fremtiden kun behandle opplysninger basert på ditt samtykke eller basert på vårt behov for å kunne fremsette eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte en person eller viktig offentlig interesse.  

Rett til overføring av opplysninger (dataportabilitet)

Du har rett til å be oss om å utlevere personopplysninger som du har utlevert til oss, samt opplysninger vi har innhentet om deg fra andre aktører basert på ditt samtykke. Hvis vi behandler dine opplysninger i forbindelse med en kontrakt hvor du er part, kan du også be oss om å utlevere personopplysningene dine. Du har også rett til å overføre disse personopplysningene til en annen tjenesteleverandør. Du kan også be oss om å sende opplysningene direkte fra behandlingsansvarlig til en annen myndighet eller virksomhet. Hvis du ønsker å benytte deg av din rett til dataportabilitet, vil vi overføre personopplysningene dine i et vanlig og maskinlesbart format.

Rett til innsigelser

Du har rett til å komme med innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også komme med innsigelser mot vår utlevering av dine opplysninger i forbindelse med markedsføring. Bruk kontaktinformasjonen nederst til å sende en innsigelse. Hvis innsigelsen er berettiget, vil vi avslutte vår behandling av dine personopplysninger.

Rett til å bli informert om nye formål

Hvis vi vil bruke dine opplysninger til et annet formål enn vi har informert deg om, for eksempel i denne personvernerklæringen, har du rett til å få informasjon om dette før vi kan behandle opplysningene for et nytt formål.

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke

Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, må vi avslutte vår behandling av opplysningene. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil ikke det påvirke lovligheten av den behandlingen som ble utført før du trakk tilbake ditt samtykke – forutsatt at behandlingen var basert på ditt samtykke. Hvis vi har et annet juridisk grunnlag for behandling enn samtykke med et selvstendig formål, for eksempel oppbevaring av opplysninger for å overholde regnskapsreglene, vil denne behandlingen fortsatt kunne finne sted.

Klagerett

Du kan når som helst klage direkte til Sika Footwear A/S (se kontaktopplysningene nederst). Du kan også klage til Datatilsynet, som vil vurdere vår behandling av personopplysningene dine og deretter komme med en avgjørelse. Du finner mer informasjon om Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler: Formål og relevans

Når vi plasserer informasjonskapsler på enheten din, ber vi om ditt samtykke. Nødvendige informasjonskapsler for å sikre statistikk, funksjonalitet og innstillinger kan imidlertid brukes uten ditt samtykke. Informasjonskapsler slettes automatisk etter et visst antall måneder (kan variere), men fornyes etter hvert besøk. Når vi plasserer informasjonskapsler som behandler personopplysninger, blir du informert om bruken og formålet med å samle inn data via informasjonskapsler. Vi plasserer informasjonskapsler på enheten din for følgende formål:

Informasjonskapselinnstillinger Statistikk Markedsføring

Hvis du vil vite mer om hvilke samarbeidspartnere vi plasserer informasjonskapsler fra på enhetene dine, kan du følge lenken her: Informasjonskapsler på sikafootwear.no.

Slik kan du slette og blokkere informasjonskapsler

Du finner mer informasjon her:

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen vår, kan du kontakte oss på følgende måte:

Sika Footwear A/S
HI-Park 301, DK-7400 Herning
E-mail: privacy@sikafootwear.dk
CVR: 83257717